Regulamin

Korzystając z portalu alimaniacy.pl akceptujesz warunki niniejszego regulaminu.

REGULAMIN PORTALU ALIMANIACY

Poniżej znajdują się warunki oraz zasady korzystania z portalu www.alimaniacy.pl, zwanym dalej Portalem. Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji na Portalu oraz korzystająca z niego, równozacznie akceptująca warunki niniejszego regulaminu. Panel Użytkownika – funkcjonalny panel umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Portalu.

INFORMACJE OGÓLNE

• Portal daje możliwość prezentowania oraz polecania swoich towarów zakupionych w serwisie www.aliexpress.com
• Portal www.alimaniacy.pl działa w języku polskim.
• Wszelkie prawa do Portalu, domeny, grafiki, formularzy, zdjęć, opisów i treści są własnością Portalu (z wyjątkiem poszczególnych zdjęć należących do serwisu www.aliexpress.com, które na Portalu mają charakter poglądowy i prawo do własności należy do osób trzecich oraz zdjęć prezentowych prze użytkowników w celach prezentacji zakupionych towarów, których prawo do własności rówież należy do osób trzecich). Korzystanie z własności intelektualnej Poralu może nastąpić za zgodą Portalu wyrażoną na piśmie.
• Wszelkie prezentowane produkty znajdujące się na Portalu są zakupione przez Użytkowników, którzy dokonali ich zakupów na portalu www.aliexpress.com. Portal nie posiada tych produktów na stanie magazynowym.
• Portal nie jest sklepem internetowym, wszelkie produkty widoczne na Portalu są dostępne w serwisie www.aliexpress.com. Portal jedynie prezentuje produkty i pozwala przenieść się za pomocą linku bezpośrednio na stronę www.aliexpress.com, gdzie zainteresowany może dokonać zakupu produktu.
• Portal dołoży wszelkich starań aby korzystanie ze Portalu było możliwe przy zastosowaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome).
• Portal stosuje pliki „Cookies”, które są całkowicie bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość ograniczenia stosowania plików „cookies” lub całkowitego wyłączenia ich dostępu do swojego urządzenia. Jednakże Sklep Internetowy wskazuje, iż nieakceptowanie plików „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.

REJESTRACJA

• Rejestracja w Portalu jest w pełni bezpłatna.
• Wszelkie podane dane przesyłane są za pomocą bezpiecznego szyfrowania SSL.
• W celu utworzenia konta (rejestracji) należy zaakceptować warunki niniejszego regulaminu oraz regulamin polityki prywatności.
• W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
• W trakcie Rejestracji Użykownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Portal wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Portalowi lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
• Po poprawnym wypełnieniu formularza Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail na adres podany w formularzu z linkiem aktywacyjnym mającym za zadanie potwierdzić autentyczność adresu e-mail należącego do Użytkownika. Użytkownik wypełniający i wysyłając formularza zgadza się na otrzymanie owej wiadomości.
• Użytkownik dokonując rejestracji zgadza się na prezentowanie oraz umieszczanie przez Portal podanych przez niego informacji oraz zdjęć na stronie www.alimaniacy.pl.
• Użytkownik dokonując rejestracji akceptuje niniejszy regulamin oraz regulamin politykę prywatności dostępną pod adresem...
• Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Portalem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie do Portalu stosownego oświadczenia Użytkownika. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Portalu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres biuro@alimaniacy.pl.

DODAWANIE PRODUKTÓW

• Użytkownik dodając za pomocą formularza dostępnego w Panelu Użytkownika informacje oraz zdjęcia akceptuje niniejszy regulamin i zgadza się na udostępnienie publiczne przez Portal informacji oraz zdjęć, które Użytkownik dodał za pomocą formularza.
• Użytkownik, aby dodać produkt musi poprawnie wypełnić formularz dostępny w Panelu Użytkownika w zakładce „Dodaj produkt”.
• Każdy dodany produkt przechodzi weryfikację przez Portal.
• Portal zastrzega sobie prawo do nie zaakceptowania dodanego produktu, Użytkownik zostanie o tym poinformowany w Panelu Użytkownika.
• Użytkownik dodając zdjęcia zapewnia Portal, że są one wykonane przez niego i ma do nich pełne prawa. Portal daje votum zaufania Użytkownikowi, jeżeli zdjęcia okażą się nienależące do Użytkownika, to Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Zdjęcia zostaną usunięte przez Portal, a konto Użytkownika zostanie zablokowane do czasu wyjaśnienia sytuacji.
• Dodawanie produktu jest możliwe tylko przez zarejestrowanych Użytkowników, którzy dokonali rejestracji za pomocą formularza rejestracji, posiadają aktywne konto oraz akceptują niniejszy regulamin.
• Użytkownik dodając produkt za pomocą formularza dostępnego w panelu zgadza się na edycję przez administrację Portalu wysłanych przez niego danych oraz do ich udostępnienia w formie zedytowanej na stronach Portalu.

REZYGNACJA Z KONTA ORAZ PANELU UŻYTKOWNIKA

• Użytkownik ma prawo zrezygnować z usług oferowanych przez Portal.
• Użytkownik może dokonać usunięcia swojego konta za pomocą formularza dostępnego w Panelu Użytkownika.
• Użytkownik dokonując usunięcia swojego konta, usuwa wszelkie informacje na jego temat z bazy danych oraz wszelkie dodane przez niego zdjęcia znajdujące się na serwerze Portalu
• Użytkownik może również dokonać usunięcia swojego konta przez kontakt z Portalem za pomocą adresu e-mail biuro@alimaniacy.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

• Administratorem danych osobowych jest Portal.
• Zakładając konto w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu prezentacji dodanych przez niego produktów oraz realizacji świadczeń przez Portal usług drogą elektroniczną. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do poprawiania i usuwania swoich danych oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i udostępniania.
• Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie do Portalu stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Portalu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@alimaniacy.pl
• Portal chroni przekazane mu dane oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
• Zarówno Użytkownik, jak i Portal mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie i bez podania przyczyn. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Portalu oświadczenia o rozwiązaniu umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, który umożliwia zapoznanie się Portalowi z oświadczeniem Użytkownika. Portal wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

INNE POSTANOWIENIA

• Portal nieodpowiada za niepoprawne dokonanie rejestracji lub niepoprawne dodanie produktu za pomocą formularzy. Wina może leżeć zarówno po stronie Portalu (np. awaria działania serwera) lub po stronie Użytkownika (np. słabe łącza internetowe, nieaktualna wersja przeglądarki lub brak akceptacji plików cookie).
• Portal nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz zdjęcia dodane przez Użytkowników, Użytkownik dokonujać rejestracji w Portalu oraz korzystając z jego funkcji akpcetuje poniższy regulamin oraz potwierdza, że wszelkie dane oraz zdjęcia przesłane przez niego w formularzach należą do niego i posiada do nich pełne prawa.
• Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
• W przypadku powstania sporu, strony (Portal oraz Użytkownik) będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Powyższe nie wyklucza możliwości wystąpienia na drogę sądową. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
• Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie akcje dokonane w Portalu przez Użytkownika przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu wypełniania formularzów dostępnych w Portalu przez Użytkownika. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu jego opublikowania na Portalu. Portal informuje Użytkownika w ciągu 3 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej drogą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji Użytkownika. Wiadomość zawiera odnośnik do tekstu zmienionego regulaminu. W sytuacji, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest powiadomić o tym fakcie Portal, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

Pozdrawiamy
Alimaniacy.pl